Category: BDI news

blog image

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh y tế

Mục tiêu của Dự án là xây dựng một cơ sở dữ liệu hình ảnh y tế đa dạng của người Việt, làm cơ sở để nghiên cứu các phương pháp hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh cho một số bệnh phổ biến.

Read More
blog image

Việt Nam xây dựng thành công phần mềm đọc bệnh qua ảnh X quang

Nhóm nghiên cứu Viện Big Data xây dựng bản thử nghiệm phần mềm tự động chẩn đoán bệnh dựa trên dữ liệu đầu vào là ảnh X quang, chính xác tới 90%.

Read More
blog image

Hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin y tế với Viện Big Data

Vừa qua, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế đã ký kết hợp tác với Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn – Tập đoàn Vingroup về nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin y tế giai đoạn 2019-2024.

Read More